Pro město Brno poskytujeme komplexní poradenství pří přípravě výstavby a dlouhodobého provozu nové multifunkční haly pro 13 tisíc diváků.

Připravili jsme byznys plán haly, funding gap analýzu a asistenci pro schválení veřejné podpory projektu u Evropské komise. Poskytli jsme expertízu při vypracování koncesní dokumentace a při výběru soukromého provozovatele a v neposlední řadě při zajištění financování výstavby projektu ve výši více než 2 mld. Kč.