Vybrané reference

Vybrané reference v oblasti nákupu a prodeje byznysu

Poradenství firmě Solotron při akvizici 100 % skupiny EDUA Group, která patří mezi největší soukromé vzdělávací skupiny se zaměřením na jazyky a manažerské vzdělávání. Do skupiny patří Caledonian school, Tutor a Top Vision.

Poradenství skupině Safichem Group při akvizici 95 % společnosti Pöyry Environment, a.s. (dnes AQUATIS) od finské skupiny Pöyry (obchodována na burze v Helsinkách). Společnost se zabývá projekčními a inženýrskými službami v oblasti vodohospodářství – čističky odpadních vod, kanalizace, vakové jezy, přehrady, apod.

Poradenství skupině ASE při akvizici majoritního podílu v polské společnosti Pile Elbud S.A. zaměřené na komplexní inženýrsko-dodavatelské činnosti v oblasti přenosu elektrické energie (distribuce/přenosová soustava) a telekomunikací.

Ostatní reference na vyžádání, kontaktujte michal.tesar@newton.cz.


Vybrané reference v oblasti financování

Zajištění provozního a akvizičního financování při převzetí skupiny EDUA Group firmou Solotron s.r.o.

Zajištění provozního a akvizičního financování skupiny ASE při převzetí polské společnosti Pile Elbud S.A.

Zajištění akvizičního financování při převzetí společnosti Anopress IT, a.s. firmou NEWTON Media, a.s.

Ostatní reference na vyžádání, kontaktujte michal.tesar@newton.cz.


Vybrané reference v oblasti řízení a rozvoje byznysu

Interim management pro firmu petra-aqua, s.r.o., největšího českého exportéra akvarijních rybiček. Poskytované služby v oblasti strategického řízení, ekonomiky a obchodu, dále řízení zahraniční pobočky od vzniku až po likvidaci a relokace provozu do nových prostor.

Interim management pro firmu ORP centrum s.r.o., významnou ortopedickou kliniku v Praze. Poskytované služby v oblasti strategického řízení, ekonomiky a personalistiky.

Interim management pro skupinu TONASO Holding, a.s., jednoho z předních výrobců křemičitanů (vodní skla) a chloridu vápenatého v Evropě. Poskytované služby v oblasti expanze (převzetí a integrace klíčového konkurenta) a strategické obchodní spolupráce (joint-venture se švýcarským partnerem).

Ostatní reference na vyžádání, kontaktujte david.prudek@newton.cz.


Vybrané reference v oblasti veřejné infrastruktury

Komplexní poradenství pro Kraj Vysočina při přípravě a realizaci koncesního projektu (tzv. PPP) na projektování, výstavbu, financování a provoz (tzv. DBFO) Domova pro seniory Humpolec, který poskytuje cca 200 lůžek kombinované služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Humpolci. Poskytnuté služby zahrnovaly vypracování studie proveditelnosti (koncesní projekt), kompletní koncesní dokumentace a koncesní smlouvy, administraci koncesního řízení a výběr soukromého partnera.

Vypracování byznys plánu pro Dostihový spolek, a.s. a jeho hlavního vlastníka Město Pardubice.

Komplexní poradenství pro Město Plzeň při přípravě a realizaci koncesního projektu na projektování, výstavbu, financování a údržbu (tzv. DBFM) Parkovacího domu Rychtářka, který poskytuje více než 400 parkovacích stání v centru Plzně. Poskytnuté služby zahrnovaly vypracování strategické analýzy, studie proveditelnosti (koncesní projekt), kompletní tendrové dokumentace a koncesní smlouvy, administraci tendru a výběr soukromého partnera.

Další oblasti s naší zkušeností při budování veřejné infrastruktury:

  • Volnočasové aktivity – bazény, akvaparky, sportoviště
  • Energetika – výroba a prodej tepla a elektrické energie
  • Administrativní budovy – sídla úřadů
  • Zdravotnictví – nemocnice
  • Veřejná doprava – dopravní podniky
  • Brownfieldy

Ostatní reference na vyžádání, kontaktujte michal.tesar@newton.cz.

Spojte se s námi

Pošlete nám svůj kontakt a my se vám ozveme zpátky.