Veřejná infrastruktura

Valašské Meziřící

 • Strategická analýza potřebnosti následné péče v regionu
 • Poradenství pro město Valašské Meziříčí při přípravě koncesního projektu výstavby a 35 let následného provozu Nemocnice Valašské Meziříčí

Statutární město Brno

 • Poradenství při hledání provozovatele nově budované multifunkční haly ARENA Brno, příprava notifikace EU a pomoc při zajištění úvěrového financování výstavby
 • Poradenství při přípravě koncesního projektu (tzv. PPP) kompletní výstavby a 30 let následného provozu Domova pro Seniory Nopova
 • Model provozu nového Janáčkova kulturního centra a byznys plán Filharmonie Brno
 • Výpočet finanční mezery pro účely obnovy technologie Krematoria Brno

Kraj Vysočina

 • Vypracování studie proveditelnosti (Koncesní projekt) záměru vybudování nového domova pro seniory v Humpolci sloučením stávajících dvou nevyhovujících objektů
 • Zpracování kompletní koncesní dokumentace a koncesní smlouvy pro realizaci koncesního projektu (tzv. PPP) na projektování, výstavbu, financování a provoz (tzv. DBFO) Domova pro seniory Humpolec, který poskytuje cca 200 lůžek kombinované služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Humpolci
 • Administrace koncesního řízení a úspěšný výběr soukromého partnera pro realizaci koncesního projektu v Humpolci
 • Projektový management a poradenství Kraji Vysočina v průběhu výstavby, při řízení předání provozu stávajících zařízení novému provozovateli a záběhu spolupráce se soukromým partnerem nového PPP domova pro seniory v Humpolci

Městská část Praha 12

 • Poradenství při koncesním řízení na revitalizaci Sofijského náměstí a prostoru bývalého PRIORu. Koncese typu DBFO je uzavřena na dobu 50 let
 • Příprava výstavby nové budovy radnice MČ formou „Design & Build“
 • Strategická analýza možností výstavby domova pro seniory

Statutární město Plzeň

 • Komplexní poradenství při přípravě a realizaci koncesního projektu typu DBFM (příprava, výstavba a údržba) Parkovacího domu Rychtářka, který poskytuje více než 400 parkovacích stání v centru města
 • Aquapark – vyhledávácí studie vhodné lokality, analýza financování městských bazénů
 • Strategická analýza komplexní rekonstrukce městského fotbalového stadionu
 • Bazén Slovany – studie optimalizace provozu a investic města

Oblasti zkušeností při budování veřejné infrastruktury:

 • Zdravotní a sociální péče – domovy pro seniory, nemocnice, chráněné bydlení, dostupné bydlení
 • Kulturní aktivity – multifunkční haly, filharmonie
 • Volnočasové sportovní aktivity – sportovní haly, bazény, akvaparky, hokejové a fotbalové stadiony, velodromy, dostihový sport
 • Veřejné služby – parkování a parkovací domy, vodárenství, pohřebnictví
 • Energetika – výroba a prodej tepla a elektrické energie
 • Administrativní budovy – sídla úřadů
 • Veřejná doprava – dopravní podniky
 • Brownfieldy

Členství v profesních asociacích

Ostatní reference na vyžádání, kontaktujte michal.tesar@newton.cz.