Nákup a prodej byznysu

MVV

Poradenství evropské investiční společnosti Cube Infrastructure Managers (Cube) při akvizici 100% MVV Energie CZ prostřednictvím investičního fondu Cube Infrastructure Fund III. Skupina MVV Energie CZ (Nyní ENETIQA) dodává tepelnou a elektrickou energii zákazníkům v 15 městech ČR a patří k předním výrobcům a dodavatelům v ČR.

BridgeWater

Komplexní ekonomické poradenství pro firmu Topelex při akvizici 70% podílu ve společnosti BRIDGEWATER zaměřené na personální služby v oblasti IT, včetně zajištění akvizičního financování a následného prodeje společnosti Titans Freelancers o dva roky později.

EDUA Group

Poradenství firmě Solotron při akvizici 100 % skupiny EDUA Group, která patří mezi největší soukromé vzdělávací skupiny se zaměřením na jazyky a manažerské vzdělávání. Do skupiny patří Caledonian school, Tutor a Top Vision. Transakce zahrnovala i zajištění akvizičního financování.

Pöyry

Poradenství skupině Safichem Group při akvizici 95 % společnosti Pöyry Environment, a.s. (dnes AQUATIS) od finské skupiny Pöyry (obchodována na burze v Helsinkách). Společnost se zabývá projekčními a inženýrskými službami v oblasti vodohospodářství – čističky odpadních vod, kanalizace, vakové jezy, přehrady, apod.

Pile Elbud

Poradenství skupině ASE při akvizici majoritního podílu v polské společnosti Pile Elbud S.A. zaměřené na komplexní inženýrsko-dodavatelské činnosti v oblasti přenosu elektrické energie (distribuce/přenosová soustava) a telekomunikací. Transakce zahrnovala i zajištění akvizičního financování.

Ostatní reference na vyžádání, kontaktujte michal.tesar@newton.cz.