Veřejná infrastruktura

Máte omezený rozpočet a potřebujete poskytovat více služeb? Chystáte se poskytovat novou veřejnou službu?

Realizace veřejných služeb má významnou jak provozní, tak investiční složku. Je obvyklé, že veřejný zadavatel neumí tak efektivně řídit komplexní procesy, jako je projektování, výstavba a dlouhodobý provoz ve srovnání se soukromým sektorem.

Pomůžeme vám připravit budoucí aranžmá veřejné služby a nalézt optimální řešení. Zapojení soukromého partnera dává smysl jen tam, kde umí lépe řídit rizika projektu než vy. PPP projekty mají významný potenciál, ale nejsou všelék.

Pomůžeme vám ve všech fázích přípravy a realizace veřejné služby:

Potřeby

 • Strategický rámec a výchozí stav
 • Analýza potřeb
 • Stanovení cílů projektu

Struktura

 • Návrh a vyhodnocení variant realizace projektu
 • Nastavení klíčových parametrů a podmínek doporučené varianty
 • Doporučení procesu a harmonogramu

Výběr partnera

 • Vypracování kompletní tendrové dokumentace
 • Administrace tendru
 • Asistence při projednání projektu v orgánech zadavatele

Realizace

 • Projektový management při realizaci
 • Supervize projektu