Financování byznysu

Pomůžeme vám při definování vašich finančních potřeb a nalezení adekvátních finančních řešení.

Společně s přípravou finančního a byznys plánu vám můžeme zaranžovat:

 • Kapitál pro růst, diverzifikaci a akvizice
 • Akvizice současným managementem (MBO) a financování nástupnictví
 • Refinancování a rekapitalizace úvěrů/závazků
 • Divestice nebo částečný prodej

Tento kombinovaný přístup umožňuje nejen vyhodnocení různých variant, rizik a podmínek, ale také přístup k více potenciálním finančním partnerům, a tudíž optimálně pomáhá realizaci vaší strategie.

Budeme vás zastupovat ve všech fázích optimalizace financování.

Potřeby

 • Identifikace a vyjasnění cílů managementu
 • Revize finančního plánu
 • Revize byznys plánu

Struktura

 • Definování finanční struktury
 • Nalezení zdrojů financování a finančních partnerů
 • Validace proveditelnosti

Realizace

 • Vyjednání podmínek pro financování
 • Asistence při dotažení související smluvní dokumentace
 • Realizace financování