Nákup byznysu

Vyhledání vhodné akviziční příležitosti a její komplexní realizace.

zjistit víc

Prodej byznysu

Nalezení nového vhodného vlastníka a komplexní realizace prodeje byznysu.

zjistit víc

Financování byznysu

Navržení optimální struktury financování a získání nového kapitálu.

zjistit víc

Řízení a rozvoj byznysu

Zvýšení výkonnosti, rozvoj nebo restrukturalizace byznysu při uspokojení potřeb vlastníků.

zjistit víc

Veřejná infrastruktura

Příprava, strukturování a zajištění realizace projektů veřejné infrastruktury a služeb, ať již pomocí PPP nebo jinou formou.

zjistit víc