Díky nově nabytým zkušenostem a dovednostem v průběhu vládních opatření v rámci COVID-19 se nám podařilo navýšit mzdy naším zaměstnancům a to bez použití jediné koruny dotací, státních půjček nebo jiných podpůrných zdrojů z veřejného sektoru.

Někdy se vyplatí zastavit se a podívat se na to, co děláme, jak to děláme a jak bychom to mohli zlepšit.

Vládo děkujeme.

Vedle toho se nám podařilo připravit plán, jak nabídnout tyto zkušenosti pro celé Česko.

Ten plán je jednoduchý, je to něco jako Rooseveltův NEW DEAL pro USA, nebo Marshallův plán pro Evropu, na který jsme si ale sami naspořili:

 1. To, že člověk nemůže chodit do práce, neznamená, že nepracuje. Pracuje na sobě a za to zaslouží odměnu. Klidně od nás ostatních, tedy od státu.
 2. Podnik, který neprodukuje a přesto plní své závazky, si zaslouží, abychom se na jeho výdaje složili, aby po skončení opatření mohl okamžitě zase začít produkovat.
 3. Žádná ekonomická krize nastat nemusí, pokud se nebudeme bát. Nesmíme zpomalit oběh peněz. Musíme podpořit spotřebu a export.
 4. Máme nyní obrovskou příležitost dohnat země jako Dánsko, Rakousko či Belgii. Na rozdíl od nich máme na krizi naspořeno v ČNB přibližně 3 biliony Kč.
 5. Jedinou správnou cestou, jak tyto zdroje z ČNB uvolnit,  je převést je do investic, které zvyšují produktivitu a přinášejí inovace.
 6. Abychom se rozhodly pro správné investice, musíme a podívat se na to, co děláme, jak to děláme a jak bychom to mohli zlepšit. A na to bychom si měli najmout ty nejlepší experty a jít sektor po sektoru a připravit pro každý sektor investiční strategii, která bude zvyšovat produktivitu v sektoru minimálně o 4% ročně.
 7. Následně musíme motivovat banky, aby investice sektorů financovaly.
 8. Uvedená opatření vyvolají vynucené přesuny pracovních sil mezi jednotlivými sektory. Tento přesun bude vyžadovat rekvalifikaci značného počtu občanů. Za takový výkon bychom je měli náležitě odměnit.
 9. Díky těmto investicím se dají finanční zdroje, které ČNB vytvořila v průběhu intervencí proti posilování koruny, uvolnit do ekonomiky.
 10. Dluh, který společnost v průběhu tohoto procesu vytvoří, následně zúčtujeme proti těmto zdrojům.
 11. Výsledkem  bude HDP na úrovni Rakouska, Dánska či Belgie, oddlužený stát, růst HDP na úrovni 4%, přebytkové veřejné rozpočty, nebyrokratická virtuální státní správa.
 12. A k tomu všemu budeme mít zajištěné bezobslužné zásobování obyvatelstva, autonomní elektrizovanou dopravu, automatizované stavebnictví, distribuovanou inteligentní energetickou soustavu, implementovaný proces celoživotního vzdělávání, smart cities, robotizovanou péči o seniory a hendikepované,  a tím do vysokého věku produktivní společnost a položené základy pro dlouhodobě udržitelný rozvoj.

A jak na to? Musíme jen chtít, nebát se a nekrást!

David Průdek, Partner
NEWTON Business Development, a.s., člen Pandion Partners

Štítky: